SMS EN WEN

SMS “DOVETAIL”, "KAPPETIJN" OF

"HAMILTON" MET JOU NAAM NA 38407. SMS kos R1,50. Kompetisie eindig 20 AUGUSTUS 2022 en die wenner sal telefonies in kennis gestel word.

ammunisiekissies.jpg
WEN DOVETAIL-AMMUNISIEKISSIES!
WEN PROMARK/STEVENSON HAMILTON
salty.jpg
20201008_130824.jpg
WIN A KAPPETIJN WORTH R1500!
WENNERS! | WINNERS!
Julie | July

DOVETAIL: Derryth Radloff, Bernard Oosthuizen

KAPPETIJN-MES: Pierre Cilliers

PROMARK: Dirck Smith

Terms and conditions:

 

 1. The judges’ decision is final, and no correspondence will be entered into.

 2. The prize, or any part thereof, may not be exchanged for cash.

 3. The prize, or any part thereof, is not transferable to another individual.

 4. The prize winner and his/her companion must adhere to all applicable Covid-19 protocols.

 5. Should Covid-19 regulations or any other reason prohibit travel to Mozambique, the prize may be carried over to November 2023 at the discretion of the judges.

 6. The prize winner and his/her companion must qualify to visit Mozambique for the hunt.

 7. The prize winner and his/her companion will be required to sign indemnity forms prior to claiming their prize.

 8. The animal/s to be hunted will be pointed out by the professional hunter and/or outfitter in charge of the hunt. Only animals nominated by the professional hunter and/or outfitter may be hunted. The trophy size of animals to be hunted cannot be guaranteed.

 9. Entrants must be in possession of a valid passport with an adequate number of blank pages by 7 November 2022 to claim their prize. The passport must be valid until 30 May 2023.

 10. Entrants must be 16 years or older to participate in the competition.

 11. By entering the competition, entrants consent to receive marketing material from the South African Hunters and Game Conservation Association (SAHGCA), SA JAGTER/HUNTER magazine and Rhino Bullets via SMS and/or email and/or WhatsApp in future.

 12. Should the number of tickets sold not reach the set target by the closing date, the prize may be substituted by the organisers.

 13. By entering the competition, the winner and his/her companion consent to have their name/s published by SA JAGTER/HUNTER magazine, SAHGCA and Rhino Bullets, and further consent to the publication of photographs, video material and information on the hunt to be used by the organisers at their own discretion.

 14. The organisers may change the date of the hunt at their own discretion

Bepalings en voorwaardes:

 

 1. Die beoordelaars se besluit is finaal, en geen korrespondensie sal daaroor gevoer word nie.

 2. Die prys, of ʼn gedeelte daarvan, mag nie vir kontant verruil word nie.

 3. Die prys, of enige gedeelte daarvan, mag nie aan ʼn ander persoon oorgedra word nie.

 4. Die pryswenner en sy/haar metgesel moet aan alle toepaslike Covid-19-protokolle voldoen.

 5. Indien Covid-19-regulasies of enige ander rede reis na Mosambiek verbied, mag die prys volgens die diskresie van die beoordelaars na November 2023 oorgedra word.

 6. Die pryswenner en sy/haar metgesel moet vir visas kwalifiseer en in staat wees om dit te bekom ten einde Mosambiek vir die jag te besoek.

 7. Die pryswenner en sy/haar metgesel sal vrywaringsvorms moet onderteken voordat die prys opgeëis word.

 8. ʼn Beroepsjagter en/of jagondernemer wat in beheer is van die jag sal die trofeedier uitwys. Slegs diere wat deur die beroepsjagter en/of ondernemer uitgewys is, mag gejag word. Die grootte van die trofeedier wat gejag word, is nie gewaarborg nie.

 9. Deelnemers moet in besit wees van ʼn geldige paspoort met voldoende skoon bladsye teen 7 November 2022 om die prys op te eis. Die paspoort moet geldig wees tot 30 Mei 2023.

 10. Deelnemers moet 16 jaar of ouer wees om aan die kompetisie deel te neem.

 11. Deelnemers wat aan die kompetisie deelneem, verleen toestemming om in die toekoms bemarkingsmateriaal d.m.v. SMS en/of e-pos en/of WhatsApp van die Suid-Afrikaanse Jagters- en Wildbewaringsvereniging (SAJWV), SA JAGTER/HUNTER-tydskrif en Rhino Bullets te ontvang.

 12. Indien daar nie genoeg kaartjies verkoop word teen die sluitingstyd van die kompetisie nie, mag die organiseerders die prys vervang.

 13. Deur vir hierdie kompetisie in te skryf, verleen die wenner en sy/haar metgesel toestemming dat SA JAGTER/HUNTER-tydskrif, SAJWV en Rhino Bullets hulle naam/name publiseer, en dat die organiseerders foto’s, videomateriaal en inligting oor die jag volgens hulle eie diskresie mag gebruik.

 14. Die organiseerders mag die datum van die jag volgens hul eie diskresie verander.