UITTREKSEL UIT SPESIALE SAJWV-NUUSBRIEF | 30 April 2020 | Deur FRED CAMPHOR (HUB)

JAG TYDENS FASE 4: Mag of mag jy nie?

Met die regering se aankondiging dat die tydperk van nasionale inperking vanaf 1 Mei stelselmatig gelig gaan word deur die land na fase 4 van inperking te neem, het party mense gejuig omdat hulle kan gaan draf en ander het weer gehuil omdat hulle steeds nie sigarette kan koop nie. Maar vir jagters is daar net een vraag waarop hulle ‘n antwoord soek: MAG EK GAAN JAG?

 

Baie dink jy sal kan jag solank jy nie oorslaap of na ‘n ander provinsie reis nie en verkondig dit ook so op sosiale media, maar dit blyk ‘n wan-interpretasie van die regulasies te wees.

Die situasie is baie vloeibaar en daar word hard agter die skerms gewerk om die jagbedryf se saak by die regering te stel en ook om duidelike antwoorde te kry oor wat mag en nie mag gebeur nie.

Om die situasie, soos wat dit nou staan, aan jagters te verduidelik het Fred Camphor, die uitvoerende hoof van die SAJWV, op 30 April weer ‘n spesiale nuusbrief aan lede gestuur. Hier is uittreksels daaruit wat die kwessie van jag tydens fase 4 aanspreek:

 

SA Jagters en Korona-virus (COVID 19)

President Cyril Ramaphosa het reeds aangekondig dat die inperking van vlak 5 (totale en algehele inperking) na vlak 4 afgradeer word (sekere ondernemings mag sake doen maar reisbeperkings geld steeds.)

Die beleidsbesluite van ons regering word duidelik geneem onder leiding van die departement van gesondheid op advies van die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO). Die sterkste beginsel is dat Covid-19 baie maklik van mens na mens versprei. Beperk die beweging van mense en jy beperk die verspreiding van die siekte.

 

Daar is handige agtergrondinligting oor die beleidstandpunte wat die regering stel in die meegaande aanbieding. Dit is dalk nie meer heeltemal op datum nie maar verskaf tog die prentjie hoe die denkraamwerk ontwikkel en gedryf word. U kan die aanbieding hier kry.

 

Ek het sopas die jongste regulasies ten opsigte van afgradering na Vlak 4 ontvang. Ek verskaf twee dokumente hier.

Die eerste een handel met die algemene regulasies van toepassing op die lockdown afgradering van vlak 4. Hierin word landbou, wat jag eksplisiet insluit, duidelik as vrygestelde en noodsaaklike diens beskryf. Ongelukkig is die detail protokol waarna ons soek wat duidelik behoort aan te dui wat mag en wat nie gedoen mag word nie nog nie vrygestel nie. Die beginsels is duidelik. Ons word steeds ingeperk om tuis te bly en ons word steeds ingeperk om nie oor provinsiale grense te reis nie. Die logiese afleiding is dat ons binne die tuisprovinsie behoort te kan jag onderhewig aan duidelike beperkings, maar wat presies die beperkings is, is nog nie uitgespel en beskikbaar nie. U kan hierdie stel regulasies hier kry.

Die tweede dokument kan dalk handig te pas kom vir lede wat ook werkgewers is. Dit spel die vereistes uit waaraan werkgewers moet voldoen om die werkplek weer aan die gang te kry en werknemers te laat terugkom. Hier is duidelike onderskeid tussen medium en groot ondernemings en klein ondernemings. Dit lyk of alle klein ondernemings in die bedrywe gelys wel sal kan begin werk op voorwaarde dat daar aan die vereistes soos uitgespel voldoen word. Die stel regulasies is hier beskikbaar.

 

Jag in 2020

Daar is verskeie individue wat reeds verkondig dat ons sal kan jag onder vlak 4 van die beperkings. Sommige beweer dat jy nie op die plaas mag oorbly nie en ander dat jy nie oor provinsiale grense mag reis nie. Wie ook al nou reeds verkondig dat ons sal kan jag onder vlak 4 van die inperking het duidelik nie aandag gegee aan die proses wat aan die gang is nie.

Daar is aanvanklik Saterdag slegs konsepregulasies amptelik bekendgestel waarin jag nie genoem word nie, maar wat na verligting in die landbousektor verwys. Die regering het kommentaar daarop gevra. Dit is inderdaad gedoen na daar oor die naweek hard gewerk is deur verskeie mense in die wild- en jagsektor, onder andere SA Jagters onder leiding van Boetie Kirchner en Lizanne Nel, aan wie ons baie dank verskuldig is. Die voorstelle is Dinsdag, 28 April ingedien vir oorweging waarna finale regulasies gepubliseer sal word.

Moenie nou reeds met stories te koop loop wat nie waar is nie. Die regulasies is sopas ontvang en ingesluit by hierdie nuusbrief. Soos ons meer inligting kry en die spesifieke protokolle beskikbaar mag raak sal ons dit aanstuur.

Vuurwapenamnestie en hernuwing van vuurwapenlisensies

Die vuurwapenamnestie is ou nuus. By die inwerkingtreding van die inperking het die Polisie ons meegedeel dat die amnestie opgeskort sal word vir die duur van die inperking. Net so is ek meegedeel dat die uitstel verleen sal word vir die hernuwing van vuurwapenlisensies waar die lisensies tydens die inperking verval.

Verlede week het die minister van polisie skriftelik reageer op navraag van minstens een prokureur en ook van Afriforum wat hulle navraag laat doen het deur die prokureur Hurter Spies. Die respons van die minister word redelik wyd gesien om twee boodskappe te gee.

Die eerste is dat die minister die Parlement sal nader met `n versoek om die amnestie te verleng. Dit is die regte antwoord aangesien die amnestie volgens die wet deur die Parlement goedgekeur moet word.

Die tweede boodskap word redelik wyd geïnterpreteer dat die minister ingestem het dat laat aansoeke vir hernuwing van lisensies na die afsluiting aanvaar sal word. Ek verskil drasties hiervan vir die volgende rede.

Die minister skryf soos volg: “In liaison with the National Commissioner of the South African Police Service, who is the Registrar of Firearms, the assurance can be given that applications for the renewal of firearms licenses and competency certificates in respect of which the 90 days limit expired during the lockdown period will still be accepted as long as the license is still valid.”

Almal lees die “will still be accepted” raak maar mis die kwalifikasie wat daarna volg en wat die minister self in vet letters laat druk het as long as the license is still valid.

Die lank en die kort daarvan: Indien u lisensie vir `n vuurwapen gedurende die inperking verval, gaan doen aansoek vir die hernuwing by u naaste polisiestasie. Moenie wag vir die inperking om verby te gaan nie, want dit sal te laat wees. As die lisensie verval het sal u net die wapen onder die amnestie kan inhandig. `n Kopie van die minister se brief is hier beskikbaar vir u kennisname en as u die detail inhoud wil nagaan.

Indien die Polisie vir welke rede ook al nie u aansoek wil aanvaar nie, kry hulle om dit op skrif te sit met `n datumstempel by en gaan handig dan die aansoek om hernuwing in direk na die inperking. Hou afskrifte van al hierdie dokumentasie. Ons gaan dit nodig hê om u te help.

Jagsake en Bewaring

SA Jagters is deel van `n hele groep organisasies wat op deurlopende voorstelle maak aan die regering om die ekonomie aan die gang te kry en te hou ten spyte van die inperking weens Covid-19.

Ons span van Jagsake en Bewaring het `n vraelys saamgestel om te beraam wat die ekonomiese impak is van Covid-19 op ons lede in die wild- en jagbedryf en verwante ondernemings. Ons doen `n beroep op alle lede wat ook wildboere is, beroepsjagters, boere met wild op hulle plase, lede wat wildsvleisverwerking doen, taksidermiste en selfs diegene wat in die wildlewe-toerismebedryf is om die vraelys te voltooi. Dit is hier beskikbaar.

Dan sluit ons ook `n tweede vraelys in wat spesifiek gefokus is op professionele jagters en jagondernemers. Ons wil graag sekere inligting van u bekom en wil daarom versoek dat u ook hierdie vraelys vir ons sal beantwoord. Die inligting is nie so eksak dat dit enige skade kan doen nie maar is tog vir ons belangrik om die diens wat ons lewer te kan verbeter. Die vraelys is hier beskikbaar.

Jagsake

Vir die oomblik weet ons bloot dat ons nie soos normaalweg sal kan gaan jag nie maar dalk wel beperk sal kan jag. Sodra die jongste regulasies en protokolle beskikbaar is, sal ons meer inligting hê en dit beskikbaar maak. Jag is nie beperk nie, maar reisbeperkings is wel van toepassing. Slegs noodsaaklike bedrywe kwalifiseer vir reispermitte. Die beperking dat geen verblyf gebruik kan word nie bly ook nog van krag. Dit bepaal tot `n groot mate dat ons nie soos normaalweg sal kan gaan jag nie.

BEL ONS | CALL US

Tel: +27 12 485 9382

E-POS ONS | EMAIL US
KANTOOR | OFFICE

Privaatsak X202, Pretoria 0001

Xcelpark, h/v | c/o Lynnwood & Roderick

Lynnwood, 0081 

Mon - Vry/Fri: 08:00 - 16:30

SA SE VOORSTE JAGTYDSKRIF 
SA'S LEADING HUNTING MAGAZINE

Vir alles wat die jagter en omgewingsbewaarder wil weet.

Keeping the hunter and conservationist in the know.

KONTAK DIE REDAKTEUR
CONTACT THE EDITOR
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon