BEL ONS | CALL US
E-POS ONS | EMAIL US
KANTOOR | OFFICE

Tel: +27 12 485 9382

Privaatsak X202, Pretoria 0001

Xcelpark, h/v | c/o Lynnwood & Roderick

Lynnwood, 0081 

Mon - Vry/Fri: 08:00 - 16:30

SA SE VOORSTE JAGTYDSKRIF 
SA'S LEADING HUNTING MAGAZINE
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

Vir alles wat die jagter en omgewingsbewaarder wil weet.

Keeping the hunter and conservationist in the know.

KONTAK DIE REDAKTEUR
CONTACT THE EDITOR

Koos Barnard

Koos.Barnard@Media24.com

012-485-9401

KOMPETISIE UITGESTEL WEENS COVID-19!

Dit is met groot jammerte dat ons lesers en sportskuts moet meedeel dat die ghongskiet wat SA JAGTER/HUNTER-tydskrif op 9 Mei 2020 sou aanbied, gekanselleer moes word weens die Coronavirus.

 

Die onsekerheid oor hoe lank die noodsituasie gaan duur, maak dit vir ons baie moeilik om met die reëlings voort te gaan. Na oorlegpleging met Media24 en Safari Outdoor, ons hoofborg, is die besluit geneem om die ghongskietkompetisie uit te stel tot later in die jaar. Meer inligting oor ’n nuwe datum sal later bekendgemaak word.

 

Mense wat reeds ingeskryf en betaal het, se geld sal aan hulle terugbetaal word. Jan du Toit op wie se eiendom die ghongskiet sou plaasvind sal wel in sy private hoedanigheid voortgaan om ’n ghongskiet te reël vir 9 Mei. Dit is slegs ’n pretskiet sonder enige pryse waarby SA JAGTER/HUNTER-tydskrif nie betrokke sal wees nie.

Diegene wat belangstel om Jan du Toit se pretskiet by te woon op 9 Mei, kan hom kontak by 083-669-7283.