UITTREKSEL UIT SAJWV-NUUSBRIEF | 24 April 2020 | Deur FRED CAMPHOR (HUB)

Maar mag ons jag?

President Cyril Ramaphosa het op Donderdag 23 April die land ingelig oor die volgende fase van die nasionale inperking wat al sedert Maart in plek is om die Coronavirus te bekamp. In dié fase, wat vanaf 1 Mei van krag is, word die algehele inperking gedeeltelik gelig. Maar wat jagters wil weet is, wanneer kan hulle gaan jag en wat van hul vuurwapenlisensies en -amnestie? Die SAJWV het 'n spesiale nuusbrief uitgestuur om die situasie soos wat dit nou staan te verduidelik. Hier is 'n uittreksel daaruit wat dié vrae aanspreek:

Afsonderingstydperk en beperking op reis: Een van die belangrikste elemente van die staat se bestuur van die Coronavirus-pandemie in die RSA is om mense se beweging te beperk om die verspreiding van die virus te verminder. Dit is duidelik dat die meeste gevalle wat positief getoets het in ses groter metropole voorkom. Dus sal reis tussen die metropole en die platteland, asook reis oor provinsiale grense beperk word. Selfs met die voorbereiding en inperking op fase vier sal geen reis behalwe vir noodsaaklike dienste en begrafnisse toegelaat word nie. Dit is eers wanneer die status verlaag na fase twee dat reismaatreëls merkbaar verslap sal word. Alhoewel die voorbereidingsvlak nou na fase vier verlaag word, verwag epidemioloë dat die piek van die epidemie Afrika, en uiteraard Suid-Afrika, in ons koudste maande, Junie en Julie, sal bereik. Die patroon en tydsduur van die virus se verspreiding in China, Italië en Spanje, en daarna Engeland en ook die VSA, waar die probleem nou op sy grootste is, bevestig hierdie waarneming. Sou dit die geval wees, moet ons verwag dat die erge beperkings op reis oor hierdie tydperk in stand gehou sal word.

 

Jag in 2020: Aangesien reis steeds beperk sal bly met die voorbereiding en inperking op fase vier moet ons verwag dat ons nie in Mei 2020 sal mag jag nie. Indien reisbeperkings in Junie en Julie geld, sal jag steeds buite die kwessie wees. Hoewel niemand eksplisiet besluit het dat ons nie sal mag jag nie, maak die reisbeperkings dit buite die kwessie. Net die tyd gaan egter leer wat werklik gaan gebeur.HAWASA, wat die organisasies in die jag- en wildbedryf verteenwoordig het op 17 April `n telefoonkonferensie met mininster Barbara Creecy, die Minister van Omgewing, Bosbou en Visserye gehou. Sy het aangedui dat jag nie `n noodsaaklike diens is nie en dat reis tussen metropole en die platteland vir ontspanningsdoeleindes nie gou van die inperking uitgesluit sal word nie. Ons moet met redelike sekerheid aanvaar dat geen verbruiksjag of beroepsjag in Mei, Junie of Julie toelaatbaar sal wees nie. Dalk is daar verligting in Augustus en mag daar enkele jaggeleenthede wees. Tyd sal leer.Tydens hierdie geleentheid het die minister ook soos volg bevestig: “In the case of legitimate DCA or culling activities the land-owner/rancher should be the prime essential service initiator of the activity and should be the entity issuing the necessary permissions, covered by his own Lockdown Exemption Certificate.  The participants in the cull or management of DCA activity would thus fall under those legitimate permissions and would require the necessary letters confirming this”. Persons involved in this activity should be cautious and wherever possible they should attempt to get some form of clearance from local law enforcement as an extra precaution, even if just verbally from a senior official. The Minister encouraged the production of game meat to proceed as normal.  Wildlife ranchers should therefore proceed to cull their wildlife to be sold to registered abattoirs as previously done, or alternatively make use of registered culling teams. It is important to note that the culling of game for game meat purpose does not include culling undertaken by consumptive or trophy hunters”. Dit beteken dat oes van wild of uitdunning toelaatbaar is met die nodige permitte. Hou in gedagte dat die wetstoepassingsbeamptes dikwels self nie weet wat toegelaat word en wat nie. Ons raai lede aan om uiters versigtig te wees en nie in argumente betrokke te raak met wetstoepassingsbeamptes oor enige onderwerp nie.

 

Vuurwapenamnestie: Ons het aanvaar dat die vuurwapenamnestie verleng sou word. Die minister van polisie het op 22 April 2020 per brief aan `n prokureur bevestig dat hy die parlement sal versoek om die amnestie te verleng. Ek glo ons sal `n verlenging van die amnestieperiode sien, maar dit mag dalk nie gou gebeur nie.

 

Vuurwapenlisensie-aansoeke: In telefoniese navraag net voor die inperking het die polisie bevestig dat indien van die aansoeke vir vuurwapenlisensies of herlisensiëring nie noodsaaklike dienste is nie en nie sal voortgaan nie. Ek het met beide genl. Mamotheti en brig. Mabule hieroor gepraat, en gen. Mamotheti het op 16 April bevestig dat hulle wag vir die minister en kommissaris om riglyne hieroor uit te reik, maar dat die uitreik van vuurwapenlisensies nie nou as `n noodsaaklike diens beskou word nie, aangesien alle polisielede nou ander dienste moet verrig. Hulle sal ook nie aansoeke vir nuwe of hernuwing van vuurwapenlisensies ontvang nie, Die minister van polisie se brief van 22 April 2020, waarna ek hierbo verwys, neem minister Cele `n ander standpunt in nl: “In liaison with the Commissioner of the South African Police Service, as the Registrar of Firearms, the assurance can be given that applications for the renewal of firearms licenses and competency certificates in respect of which the 90days limit expired during the lockdown period will still be accepted as long as the license has not expired.” Hierdie standpunt verskil lynreg van wat die ander kommunikasie van die polisie. Gaan dus voort om so gou moontlik aansoek vir herlisensiëring en hernuwing van bevoegdheidsertifikate gedurende die inperking te doen. As u lisensie gedurende inperking verval sal u nie uitstel kry vir laat indiening van hernuwingsaansoeke nie. Neem `n kopie van hierdie brief van die minister saam wanneer u die lisensieaansoek wil inhandig. Indien die polisiestasie nie u aansoek wil aanvaar nie sal u moet aandring daarop dat hulle aan u `n rede verskaf waarom dit nie gedoen sal word nie. Hierdie skrywe van die minister is totale gekheid en ons kan verwag dat daar hofaansoeke teen hom sal kom as gevolg van die teenstrydige inligting wat die polisie verskaf. Ons ondervind ook dat polisiestasies verskillende praktyke volg. Alhoewel die meeste stasies waar ons navraag gedoen het bevestig het dat hulle nie aansoeke ontvang vir herlisensiëring nie, is daar wel enkeles wat dit tog doen.Lede wie se lisensies en/of bevoegdheid verval, kan dus hulle aansoeke vir hernuwing voorberei vir inhandiging. SA Jagters sal vanaf Maandag, 27 April, endossemente en ondersteunende dokumente aan lede kan uitreik. 

 

Vir meer inligting besoek die SAJWV se webblad hier

SA JAGTER/HUNTER-SKIET 2019 SHOOT

SA JAGTER/HUNTER-tydskrif het op 24 Augustus hul jaarlikse skietkompetisie by Blue Gum Valley-skietbaan net buite pretoria gehou. Meer as 30 skuts het meegeding in een opeklas op vyf baan (vier papier en 1 staalghong) waar hulle 30 skote in totaal geskiet het. Die wenners van die dag was Steven van Rensburg (eerste), Marco Schoeman (tweede) en Henry Pienaar (derde). Onder die vroue was Carla Lues eerste, Denise Freeke tweede en Erna de Villiers (derde). 

BEL ONS | CALL US

Tel: +27 12 485 9382

E-POS ONS | EMAIL US
KANTOOR | OFFICE

Privaatsak X202, Pretoria 0001

Xcelpark, h/v | c/o Lynnwood & Roderick

Lynnwood, 0081 

Mon - Vry/Fri: 08:00 - 16:30

SA SE VOORSTE JAGTYDSKRIF 
SA'S LEADING HUNTING MAGAZINE

Vir alles wat die jagter en omgewingsbewaarder wil weet.

Keeping the hunter and conservationist in the know.

KONTAK DIE REDAKTEUR
CONTACT THE EDITOR
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon